December 2017

10 cách nhanh chóng và dễ dàng để chuẩn bị cho bất kỳ hội nghị nào

  • admin 
Blissdom ’12 chính xác là 38 ngày (37,2 … chính xác hơn, nhưng ai đếm được?) Có rất nhiều việc phải làm trước đó nếu bạn dự định tham dự. Và tôi chắc chắn hy vọng bạn. Đây sẽ là thứ Ba Blissdom; hội thảo viết blog thứ tư tổng thể. Nếu bạn không biết về Blissdom, bạn có thể đọc thêm ở đây, hoặc để lại một bình luận… Read More »10 cách nhanh chóng và dễ dàng để chuẩn bị cho bất kỳ hội nghị nào