Điều khoản

* Điều khoản sử dụng

1. Bạn đồng ý sử dụng chủ đề premade chỉ trên một trang web.

2. Bạn không thể yêu cầu thiết kế như của riêng bạn hoặc bán lại bất kỳ phần nào của nó.

3. Huy hiệu và liên kết phân bổ phải được duy trì trên blog miễn là chủ đề được sử dụng.

4. Lệ phí lắp đặt $ 15 cho tiêu chuẩn, các mẫu sẵn sàng cho banner. Các nút phương tiện truyền thông, nền và phương tiện xã hội là các mục duy nhất được cài đặt (Vui lòng không “trong khi bạn ở đó …” yêu cầu). Nếu bạn chọn templa